HomeNet

מערכת הומנט נועדה לשרת את ועדי הבית ודיירי הבניין בניהול הבית המשותף.
עבור ועד הבית, ניהול הבית המשותף הינו מטלה לא פשוטה. החל בשמירה על תחזוקה נאותה של הבניין, מתן מענה לדיירים לגבי שטחים משותפים וכלה באיסוף תשלום ועד הבית.

שתי הטענות העיקריות שנשמעות באופן תדיר הן:
מועד הבית – מטלת איסוף דמי ועד הבית מהדיירים הינה מטלה בלתי נסבלת המקשה מאוד על ניהול ועד הבית.
ומהדיירים – אין לדיירים מושג אלו הוצאות יש לבניין, ומלבד העובדה שהם יודעים שעל פי חוק יש לשלם את ועד הבית, הם מאוד מתוסכלים כאשר נדרשים לתשלומים מעבר לדמי ועד הבית הקבועים.
מערכת הומנט באה לתת מענה על שתי בעיות נפוצות אלו, ועל דרישות נוספות העולות בניהול הבית המשותף.

יכולות המערכת:
- תשלום ועד הבית בכ. אשראי
- רישום כל ההמחאות המתקבלות מהדיירים
- הנפקת קבלות אוטומטית ושליחתן באופן אוטומטי לאי מייל של הדייר (במידה והוזן במערכת)
- שליחת SMS תזכורת לדיירים אודות תשלומים ועד הבית
- ניהול הוצאות הבית המשותף
- צפייה של הדיירים בהוצאות והכנסות הבית המשותף
- אפשרות לדוחות וצפייה בהתפלגות (עוגה) ההוצאות של הבניין
- ניהול הדיירים - הוספה והסרה של דיירים מהמערכת, ניהול סיסמאות הדיירים
- ניהול אנשי הועד - הוספה והסרה של אנשי הועד, העברת ניהול הבניין מדייר אחד למשנהו
- סטאטוס משוערך של מצב חשבון הבנק (ללא התאמות) של הבניין


הצטרפו עוד היום ותהנו מהמערכת הטובה והמתקדמת בישראל לניהול וועד הבית.

page decoration image
נגישות